QATARACT

24963 0

Ka­tar Kül­tür Ba­ka­nından Tür­ki­ye ile Ka­ta­r’­ın mü­kem­mel iliş­ki­si­nin sır­rı­:

2015 Ka­tar – Tür­ki­ye Kül­tür Yı­lı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da gö­rüş­tü­ğü­müz Ka­tar Kül­tür Ba­ka­nı Ha­mad bin Ab­du­la­ziz el Ku­va­ri, Tür­ki­ye ile Ka­ta­r’­ın iliş­ki­le­ri­nin di­ğer ül­ke­ler için de ör­nek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Vah­de­t’­e özel açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ka­ta­r’­lı...

Ayşe estetik katarda 0

Ayşe Estetik Qatar’a geliyor

Herkese selam! Ünlü plastik cerrahi Op. Dr. Serhat Tuncer’in asistanı Ayşe Yıldız (piyasada bilinen adıyla Ayşe Estetik) 3 – 6 Nisan 2015 tarihleri arası görüşmeler için Doha’da olacak. Bu doktora İstanbul’da ulaşmak epey zor,...

Taksim Trio 0

Taksim Trio Katar’da

Herkese merhaba Türkiye-Qatar kültür yılı etkinlikleri kapsamında 14 Mart Cumartesi günü saat 19:30 ta Hüsnü Şenlendirici İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan dan oluşan Taksim Trio müzik grubu Al Jazeera Uluslarası çocuk korosu eşliğinde konser...

blog 0

Qataract yazarı olmak istermisin?

Merhaba Qataract takiçileri, Qataract ta yazar olmaya ne dersiniz? Katarda yaşadığınız deneyimlerinizi paylaşmaya hazırmısınız? Qataract kategorilerine uygun yazılarınızı post@qataract.com adresine gönderdiğiniz de yazılarınız en kısa sürede yayınlanacaktır.