Gizlilik ve Güvenlik Politikası

Bu beyan Qataract.com’un gizlilik ve güvenlik politikasını içerir. Sitemiz abonelik sistemimize katılma aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Bu bilgiler Gizlilik ve Güvenlik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılamaz.

Qataract.com, Gizlilik ve Güvenlik Politikasında istediği zaman değişiklik yapma, mevcut hükümleri iptal etme, yeni hükümler ekleme veya sözleşmede adı geçen hizmetlere yenilerini ekleme, mevcutları kısmen veya tamamen değiştirme veya durdurma, kullanıcının üyeliğini / hizmetlere erişimini ve kullanımını herhangi bir sebep belirtmeden geçici veya kalıcı olarak durdurma / iptal etme haklarına sahiptir. Gizlilik ve Güvenlik Politikasında yapılacak olası değişiklikler sonrası oluşacak yeni versiyonlar, kullanıcılara Hizmet Kanalları’nda, websitesinde veya Qataract.com’da kayıtlı iletişim bilgileri yoluyla duyurulur ve geçerlilik kazanır.

Qataract, iş bu Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Qataract.com sitesinde yayınlamak şartıyla, tek taraflı olarak değiştirebilir. Qataract.com’un değişiklik yaptığı Gizlilik ve Güvenlik Politikası hükümleri, Qataract.com sitesinde Gizlilik ve Güvenlik bölümünde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Qataract.com’a üye olan ve/veya Qataract.com’un Hizmetleri’ni ve Hizmet Kanalları’nı kullanan Kullanıcılar, güncel Qataract.com Gizlilik ve Güvenlik şartlarını kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

Sitemiz sizlerden talep ettiği kişisel bilgileri, söz konusu abonelerin haberi ya da aksi talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Sizlerden talep edilen bilgiler veya web sitesi üzerinde yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, sitemiz ve sitemizin işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları için kullanılabilecektir.

Kişisel bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Sitemiz aracılığı ile alışveriş yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliği ilk planda tutulmaktadır. Ödeme için istenen kredi kartı bilgileriniz, sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde sitemizin veya sitemizin işbirliği içinde olduğu şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak müşterilerimiz ve banka arasında gerçekleştirilmektedir. Kartla ilgili hiçbir bilgi Qataract.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi mümkün değildir.

Müşterilerimizin, sitemize abonelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amacıyla girdiği bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgileriniz diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.
Sitemizin diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan sitemiz sorumlu değildir.

Eğer tüm bu açıklamalarla ya da sitemizin işleyişi ile ilgili sizi kaygılandıran veya şüphe duymanıza neden olan bir konu varsa bize sitemizdeki iletişim bölümünden ulaşarak, cevaplanmasını istediğiniz tüm sorularınızı iletebilirsiniz.